JAUTĀJIET MUMS JEBKO

Vai varbūt Jūs vēlaties veikt preču izplatīšanu?

SLIDE INTO OUR DM'S

Ask us anything. Or maybe you’re looking to distribute?

Uriekstes Street 1,
Riga, Latvia, LV-1005
Phone: +371 20110089
E-mail: [email protected]

Name: SIA „Got Foods”
Reg. Nr.: 40203339798
Legal address: Uriekstes iela 1, Riga, LV-1005
Bank: AS “SEB Banka”
SWIFT Nr.: UNLALV2X
Acc. Nr.: LV66UNLA0055002559711

[locatoraid id=6]